Розрахунок повноцінності харчового білка за сучасними методиками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ефективне збагачення харчових продуктів білком потребує наявності методик визначення біологічної цінності сировини і готових виробів. Проведено порівняння сучасних методик PDCAAS і DIAAS на прикладі суміші борошна пшеничного та кукурудзяного у співвідношенні 90:10. Показана перспективність використання цих методик для оцінювання якості харчового білка. Effective enrichment of food with protein requires the availability of methods for determining the biological value of raw materials and finished products. The modern PDCAAS and DIAAS techniques have been compared with the example of a mixture of wheat flour and corn in the ratio of 90:10. The prospect of using these techniques to evaluate the quality of food protein has been shown.

Опис

Ключові слова

білок, якість, розрахунок, PDCAAS, DIAAS, порівняння, protein, quality, calculation, comparison, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Махинько, В. М. Розрахунок повноцінності харчового білка за сучасними методиками / В. М. Махинько, К. І. Бережна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 129–131.