Діагностика зовнішнього середовища функціонування підприємств хлібопекарної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто фактори впливу зовнішнього се¬редовища на діяльність підприємств хлібопекарної про¬мисловості. Наведено причини негативних тенденцій діяльності підприємств цієї галузі. Визначено найбільш руйнівні для ефективного функціонування хлібопекарсь¬ких підприємств ризики. The article discussed the factors of impact of external business environment on the enterprises of bakery industry. It is said about source of negative tendencies of business activities of enterprises in this industry. It is identified the most destructive risks for the effective functionality of the enterprises of bakery industry.

Опис

Ключові слова

підприємствахлібо-пекарної промисло-вості, ризики, зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства, the enterprises of bakery industry, risks, external and internal environment of the enterprises

Бібліографічний опис

В'ялець О. В. Діагностика зовнішнього середовища функціонування підприємств хлібопекарної промисловості / О. В. В'ялець, Ю. В. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 152-155. - Режим доступу: https://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_6_34

Зібрання