Помадні цукерки на тагатозі (Патент на корисну модель № 131045)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Деклараційний патент на корисну модель. Запропонований склад помадних цукеркок представелий у комбінації цукрозамінника, крохмальної патоки, фруктової підварки. Згідно з корисною моделлю, як цукрозамінник використовується тагатоза і фруктоза та додатково містить масло вершкове. Використання тагатози і фруктози дає можливість виготовити помадні цукерки необхідної структури, а також зі зниженою калорійністю.Declarative utility model patent. The proposed composition of fondant sweets is presented in a combination of sugar substitute, starch molasses, fruit sauce. According to the utility model, tagatose and fructose are used as sugar substitutes and additionally contain butter. The use of tagatose and fructose makes it possible to make fondant sweets of the required structure, as well as low calorie.

Опис

Ключові слова

помадні цукерки, тагатоза, замінник цукру, глікемічний індекс, кристалізація, цукровий діабет, fondant sweets, glycemic index, tagatose, sugar substitute, crystallization, diabetes, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 131045 UA, МПК A23G 3/00 Помадні цукерки на тагатозі / Кохан О. О., Єрмакова С. С., Вдовіченко М. А., Онофрійчук О. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201805796 ; заявл. 2.05.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Зібрання