Визначення поверхневого натягу сумішей для виробництва морозива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для формування та стабілізації структури морозива важливим є керований вплив на значення поверхневого натягу, який є визначальною фізичною характеристикою при оцінюванні здатності сумішей до емульгування й піноутворення. Було доведено, що за здатністю знижувати поверхневий натяг на межі поділу фаз з повітрям окремі складові компоненти морозива можуть бути розташовані так: кремодан, пшеничне борошно, знежирене молоко, зародки пшениці, вівсяне борошно, яблучне пюре. Порівняльний аналіз поверхневого натягу у сумішах різного хімічного складу дозволив виокремити найкращий показник поверхневого натягу для суміші молочної з кремоданом. For the formation and stabilization of the structure of ice cream is important manageable impact on the value of the surface tension, which is a defining physical characteristic in assessing the ability of compounds to emulsification and foaming. It has been shown that the ability to reduce surface tension at the interface with air separate components of ice cream can be located as follows: kremodan, wheat flour, skim milk, wheat germ, oatmeal, applesauce. Comparative analysis of the surface tension in mixtures of different chemical composition allowed to distinguish the best indicator the surface tension for a mixture of milk kremodanom.

Опис

Ключові слова

морозиво, поверхневий натяг, межа поділу, складові компоненти, ice cream, surface tension, boundary separation, components, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Поліщук, Г. Є. Визначення поверхневого натягу сумішей для виробництва морозива / Г. Є. Поліщук, М. І. Сербова, В. В. Мартич, Л. М. Мацько // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей : матеріали другої міжнародної науково-технічної конф., тези доп. - 2013. - С. 109.