The study of electrophysical processing impact on the amino - acid composition of whole milk

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед продуктів харчування значне місце належить рідким харчовим продуктам: безалкогольним напоям, пиву, молоку, натуральним винам тощо. Відомі технології подовження термінів зберігання цих продуктів базуються на термічному обробленні (пастеризація та стерилізація), застосуванні ультрафільтрації, добавках до продукту різних за своєю природою хімічних консервантів. При цьому харчові та органолептичні властивості рідких харчових продуктів суттєво погіршуються. Перспективним напрямом підвищення термінів зберігання цих продуктів є застосування електрофізичних методів а саме сильних імпульсних електричних полів без розрядів. Among the foodstuffs, a significant place belongs to liquid food products: non-alcoholic beverages, beer, milk, natural wines, etc. The known technologies for lengthening the storage time of these products are based on thermal treatment (pasteurization and sterilization), the use of ultrafiltration, additives to the product of different nature by chemical preservatives. In this case, the nutritional and organoleptic properties of liquid food products are significantly deteriorating. The promising direction of increasing the storage time of these products is the use of electrophysical methods, namely strong impulse electric fields without discharges.

Опис

Ключові слова

молоко, амінокислотний склад, ІЄП, milk, amino acid composition, IEP, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

The study of electrophysical processing impact on the amino - acid composition of whole milk / R. Sviatnenko, A. Marynin, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 40-вій річниці створення Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 23-24