Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12907
Title: Використання метал-індикаторного методу для оцінки протекторних властивостей основних компонентів харчових продуктів
Authors: Боднар, А. В.
Зінченко, Інна Миколаївна
Костенко, Єлизавета Євгеніївна
Штокало, Мирослава Йосипівна
Ковбаса, Володимир Миколайович
Терлецька, Віта Альбертівна
Keywords: харчові продукти
плюмбум
протекторні властивості
комплексоутворення
метал–індикаторний метод
food products
lead
protector properties
complex formation
metal–indicator method
кафедра харчової хімії
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2009
Citation: Використання метал-індикаторного методу для оцінки протекторних властивостей основних компонентів харчових продуктів / А. В. Боднар, І. М. Зінченко, Є. Є. Костенко, М. Й. Штокало, В. М. Ковбаса, В. А. Терлецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXІ столітті : 75-а наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2009 р. : матеріали конф. – К. : НУХТ, 2009. – Ч. 1. – С. 133.
Abstract: Досліджено комплексоутворення плюмбуму (II) з казеїном, лактозою та амінокислотами харчових продуктів. Встановлено склад утворюваних сполук. Стійкість комплексів оцінена за допомогою концентрації вільних іонів металу, що знаходяться в рівновазі з комплексоутворюючими сполуками та константами рівноваги реакції комплексоутворення. It was investigated the complex formation of Lead (II) with a casein, lactose and amino acids of food products. There was determined composition of such complex formations.The stability of complexes was appraised by the concentration of free metal ions, which are in an equilibrium with complex formative connections and constants of equilibrium reaction of complex formation.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12907
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tzimvmimdopvokhp.pdf260,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.