Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17720
Title: Метод визначення оптимальної концентрації крохмалю по відношенню до води
Authors: Лазаренко, Михайло Васильович
Баглюк, Сергій Володимирович
Keywords: вода
механічні і електричні поля
крохмаль
water
mechanical and electrical fields
starch
кафедра фізики
Issue Date: 2014
Citation: Лазаренко, М. В. Метод визначення оптимальної концентрації крохмалю по відношенню до води / М. В. Лазаренко, С. В. Баглюк / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 109.
Abstract: У роботі пропонується метод визначення оптимальної концентрації крохмалю по відношенню до води на прикладі нативного картопляного крохмалю. Із використаних багатьох фізичних методів дослідження найкраще зондують систему «крохмаль - вода» механічні і електричні поля. In this paper, the method of determining the optimal concentration of starch to water as an example of native potato starch. Used with many physical research methods best zonduyut system "starch - water" mechanical and electrical fields.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17720
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101.pdf574 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.