Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17854
Title: Вплив компонентів рослинної сировини на дисперсність краплин плазми масляних сумішей
Authors: Вашека, Оксана Миколаївна
Нєміріч, Олександра Володимирівна
Галецька, Оксана Вікторівна
Янчик, Марія Володимирівна
Keywords: краплини плазми
масляні суміші
рослинна сировина
plasma droplets
oil mixture
herbs
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
Issue Date: 2014
Citation: Вплив компонентів рослинної сировини на дисперсність краплин плазми масляних сумішей / О. М. Вашека, О. В. Нєміріч, О. В. Галецька, М. В. Янчик // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 170.
Abstract: Сучасні дані статистичних досліджень щодо збалансованості харчового раціону населення країни вказують на критично низький вміст у ньому природних мікронутрієнтів. Провідними фахівцями медицини відмічається, що зменшення біологічної цінності харчових продуктів є однією із основних причин погіршення загального здоров'я, поширення хронічних неінфекційних захворювань та скорочення тривалості життя людини. Вирішення даної проблеми, як в Україні так і за її межами, науковці вбачають у збагаченні традиційних харчових продуктів комплексом мікронутрієнтів природного походження. Тому, враховуючи сучасну державну політику у галузі харчування, на кафедрі експертизи харчових продуктів НУХТ проводиться робота з розроблення нових видів масляних сумішей підвищеної харчової цінності, що забезпечується внесенням спеціально підготовленої арахісової пасти та порошку із банану. Із літературних джерел відомо, що завдяки своєму хімічному складу обрані добавки позитивно впливають на роботу нервової, серцево-судинної та дихальної систем, сприяють омолодженню організму та допомагають подолати синдром хронічної втоми. Слід вказати і на те, що обрані добавки володіють високими структуроутворюючими, волого- та жироутримуючими властивостями. Recent studies on the statistical balance of food diet of the population indicate a critically low content of natural micronutrients. The leading specialists of Medicine observed that the decrease biological value of food is one of the main causes of deterioration general health, the spread of chronic non-communicable diseases and reducing the length of human life. The solution to this problem, both in Ukraine and abroad, scholars see the enrichment of traditional foods complex of micronutrients natural origin. Therefore, at the current State policy in the field of nutrition, the Department of Examination food Our library is working to develop new types of oil mixtures high nutritional value, provided by the introduction of special prepared Peanut butter and powder of banana. From the literature known that due to its chemical composition selected additives positively influence on the nervous, cardiovascular and respiratory systems, contribute to the rejuvenation body and help to overcome chronic fatigue syndrome. It is necessary to specify that selected additives that have high structure-forming, moisture and zhyroutrymuyuchymy properties.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17854
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
162.pdf999,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.