Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25111
Title: Вакуум-віброекстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням (Патент на корисну модель № 99169)
Authors: Зав'ялов, Володимир Леонідович
Мисюра, Тарас Григорович
Попова, Наталія Вікторівна
Бодров, Віктор Семенович
Запорожець, Юлія Владиславівна
Деканський, Вадим Євгенійович
Keywords: віброекстрактор
корпус
тарілка
vіbro extractor
housing
plate
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Патент 99169 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вакуум-віброекстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням / Зав'ялов В. Л., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 2014 11990 ; заявл. 05.11.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл.№ 10.
Abstract: Вакуум-віброекстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням містить циліндричний корпус з кришкою із розміщеним на ній віброприводом, з'єднаним через шток та перфорований диск з гнучким контейнером. Контейнер має проникну поверхню для екстрагенту, закріпленим на сітчастій нерухомій опорі, під якою в нижній частині корпуса розміщено регульований за амплітудою і частотою коливань випромінювач високочастотних механічних коливань. Апарат додатково оснащений зовнішнім вакуумованим циркуляційним контуром, який складається з барометричної трубки, що з'єднує робочий об'єм апарата з випарним пристроєм, який має обвідний контур і парову камеру, що з'єднані із збірником конденсату через конденсатор. Vacuum vibroekstraktor batch with combined enerhopidvedennyam includes a cylindrical body with a lid placed on it vibrogear connected through the rod and perforated disc with a flexible container. The container has a permeable surface for extractant, fixed on the mesh fixed anvil under which the bottom of the hull is located adjustable amplitude and frequency of vibrations of high frequency mechanical vibrations emitter. The device is additionally equipped with an external circulation circuit vacuumed, which consists of condenser tubes connecting the unit working volume of evaporating device having a bypass circuit and a steam chamber that are connected to the condensate collection through a capacitor.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25111
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99169.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.