Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/33381
Title: Встановлення можливого ступеня зниження потреби у цукрі при виробництві морозива сироваткового на основі ферментованих концентратів сироватки
Authors: Михалевич, Артур Петрович
Поліщук, Галина Євгеніївна
Басс, Оксана Олександрівна
Keywords: лактоза
ферментоліз
концентрати сироватки
сироватка підсирна
кафедра технології молока і молочних продуктів
lactose
enzymolysis
whey concentrates
sweet whey
Issue Date: 2021
Citation: Михалевич, А. П. Встановлення можливого ступеня зниження потреби у цукрі при виробництві морозива сироваткового на основі ферментованих концентратів сироватки / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, О. О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 311.
Abstract: У технологіях молочних безлактознихпродуктів або продуктів зі зниженим вмістом лактози, які виготовляють шляхом гідролізу останньої до моноцукрів, зрозумілою є перспектива зменшення потреби у цукрі. У разі застосування в якості молочної основи для виробництва морозива сироваткового відновлених концентратів демінералізованої сироватки, важливим є визначення максимально можливого ступеня заміни цукру у готовому продукті. In the technology of lactose-free dairy products or products with low lactose content, which are produced by hydrolysis of the latter to monosaccharides, it is clear the prospect of reducing the need for sugar. In the case of use as a milk base for the production of whey ice cream reduced concentrates of demineralized whey, it is important to determine the maximum possible degree of sugar substitution in the finished product.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/33381
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311 (1).pdf92,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.