Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7700
Title: Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей
Authors: Логвінський, Руслан Валерійович
Ковальов, Олександр Володимирович
Шутюк, Віталій Володимирович
Василів, Володимир Павлович
Keywords: продуктивність
тепловий потік
хлібопекарська піч
відпрацьовані гази
тепловий баланс
ентальпія
performance
heat flux
baking oven
exhaust gases
heat balance
enthalpy
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
кафедра технології консервування
Issue Date: 2013
Citation: Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей / Р. В. Логвінський, О. В. Ковальов, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Збірник праць НУБіП України за підсумками ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. молод. вч., асп. і студ.– К., 2013. – С. 297-298.
Abstract: Проведені досліджування роботи печей з рециркуляцією продуктів згоряння. Установлена залежність температури відпрацьованих газів від продуктивності печі. Величина витрати палива на холостий хід і коефіцієнт холостого ходу печі можуть бути використані в економічних розрахунках, пов'язаних із плануванням роботи печей і підтримки їх у гарячому резерві. Conducted investigation of the oven with recirculation of combustion products. The dependence of temperature exhaust gas from the furnace productivity. The value of fuel at idle and idle factor ovens can be used in economic calculations related to the planning of furnaces and support them in hot standby.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7700
ISBN: 978-966-8006-08-1
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13 04 Kovalyov III MNPK.pdf232,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.