Використання процесно-орієнтованого підходу при реалізації продукції з обмеженим терміном зберігання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасному світі все більш актуально постає проблема збереження якості харчових продуктів. Споживачі стали більш вимогливі до якості продукції – зменшився попит на продукцію з тривалим терміном зберігання, насичену концервантами та стабілізаторами. В свою чергу, виробники в боротьбі за споживача вимушені переходити на виробництво продуктів більш високого ґатунку. Перевага в розробці механізму побудови і адаптації процесно-орієнтованої бізнес-моделі управління реалізацією готової продукції на основі логістичної моделі даного бізнес-процесу відрізняється від існуючих бізнес-моделей подвійним виходом у вигляді якісного продукту до реалізації та оптимальній доставці, а також в моделюванні типового регламенту управління логістичним процесом реалізації і механізму його моніторингу, що в сукупності дозволяє приймати ефективні управлінські рішення. In today's world more and more important there is the problem of maintaining food quality . Consumers have become more demanding of quality products - reduced demand for products with a long shelf life , rich kontservantamy and stabilizers. In turn, manufacturers are forced to fight for the consumer to switch to production of higher quality. The advantage of building development mechanism and adaptation process- oriented business model for managing the sale of finished products based on logistic model of the business process is different from the existing business models dual output in the form of a quality product to the implementation and delivery of optimal , and in the simulation model of management regulations logistics implementation process and its monitoring mechanism, all of which allows you to make effective management decisions.

Опис

Ключові слова

реалізація, продукція, якість, бізнес-модель, sales, production, quality, business model, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Гладка, М. В. Використання процесно-орієнтованого підходу при реалізації продукції з обмеженим терміном зберігання / М. В. Гладка, О. А. Хлобистова, Н. Н. Бровченко // Якість і безпека харчових продуктів, міжнародна науково-технічна конференція, 14-15 листопада, 2013. : збірник тез. – К.: НУХТ, 2013. - С. 61-62.