Оптимізація економічних рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто способи і методи обгрунтування прийняття оптимальних рішень в економіці, інструментарій побудови моделей, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів, а також практичне використання цих моделей. Methods and methods of ground of acceptance of optimum decisions are considered in an economy, tool of construction of models, explanation and prognostication of development of economic processes, and also practical use of these models.

Опис

Ключові слова

асортимент, оптимізація, виробництво, assortment, optimization, production, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Оптимізація економічних рішень : навч. посіб. / Н. С. Скопенко, А. О. Бовкун, О. Я. Петренко. – К. : НУХТ, 2007. – 80 с.