Інноваційні технології оздоблювальних напівфабрикатів типу суфле та тортів і тістечок функціонального, дієтичного і дієтично- функціонального призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена інноваційна технологія оздоблювальних напівфабрикатів типу суфле: функціонального призначення - «Сюрприз» на основі використання цукру білого кристалічного і лактулози; дієтичного призначення - «Диво» на основі використання моносахариди фруктози; дієтично-функціонального призначення - «Файна» та «Рожевий» на основі використання сумішей фруктози з цукрозамінниками нового покоління еритритолом та мальтитолом відповідно. Розроблено торти на основі нових видів напівфабрикатів типу суфле, функціонального призначення - «Ніжність», дієтично-функціонального призначення: «Опера», «Шоко», «Малинка». Технологія оздоблювальних напівфабрикатів спеціального призначення захищена патентами України. Developed innovative technology semi finishing type souffle: a functional purpose - "Surprise" on the basis of sugar white and crystalline lactulose; dietary purposes - "Miracle" from using monosaccharides fructose; Dietary functional purpose - "Fine" and "pink" through the use of mixtures of fructose sweeteners, erythritol and a new generation maltytolom respectively. A cake from new types of semi souffle type, functional purpose - "Tenderness", dietetic and functional purpose: "Opera", "snac", "Malinka". finishing Technology special purpose semi protected by patents of Ukraine.

Опис

Ключові слова

напівфабрикат, суфле, інноваційні технології, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, innovative technologies, semi souffle, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Дорохович, В. В. Інноваційні технології оздоблювальних напівфабрикатів типу суфле та тортів і тістечок функціонального, дієтичного і дієтично- функціонального призначення / В. В. Дорохович, А. В. Мурзін / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 69.