Вплив режиму солодорощення гречки на вміст рутину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі досліджено режими солодорощення гречки, а також визначено вміст рутини у отриманому солоді. Для замочування гречки використовували повітряно-водяний спосіб при температурі замочної води 16°С.Рутин у сухому гречаному солоду за допомогою екстракційно-фотометричного методу. In this work we studied the regeneration of buckwheat, and determined the content of routine in the obtained malt. To soak buckwheat was used air-water method at a temperature of suction water 16 ° C. Rutin in dry buckwheat malt using an extraction-photometric method.

Опис

Ключові слова

гречка, солодорощення, тривалість, вологість, режим, амілолітична активність, рутин, buckwheat, soaking, duration, humidity, mode, amylolytic activity, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Кошова, В. М. Вплив режиму солодорощення гречки на вміст рутину / В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд, А. О. Коберніцька // Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії : матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – ФОП Гордієнко Є. І., Черкаси, 2017 – С. 26-27.