Спосіб виробництва пастоподібного кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв (Деклараційний патент на корисну модель № 117260)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пастоподібний напівфабрикат для пюреподібних перших страв, який виконує структуро формуючу функцію. Pasta-like semi-finished product for puree-shaped first courses, which performs a structurally-shaping function.

Опис

Ключові слова

кулінарний пастоподібний напівфабрикат, cooked pastry semi-finished product, перші страви, first courses, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 117260 UA, МПК A23L 1/39 (2006.01) Спосіб виробництва пастоподібного кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв / Пушка О. С., Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Іщенко Т. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 12902 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

Зібрання