Збагачення хлібобулочних виробів для людей похилого віку біогенними металами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто можливість використання водних розчинів Mg та Mn, які виготовлені за допомогою підводного електроіскрового синтезу біометалів у технології хліба пшеничного. Встановлено, що водні розчини металів магнію і мангану, позитивно впливають на органолептичні та фізико-хімічні показники якості хлібобулочних виробів.

Опис

Ключові слова

мінеральний склад, минеральный состав, mineral composition, хлібобулочні вироби, хлебобулочные изделия, bakery products, комплексний показник якості, комплексный показатель качества, comprehensive indicator of quality, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Збагачення хлібобулочних виробів для людей похилого віку біогенними металами / С. М. Станєв, Л. М. Бурченко, В. В. Олішевський, О. А. Білик // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 127.