Способи гідролізу лактози у виробництві безлактозних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто способи гідролізу лактози для виробництва безлактозних продуктів. The methods of lactose hydrolysis for production the non-lactose products have been viewed.

Опис

Ключові слова

непереносимість лактози, lactose intolerance, лактоза, lactose, низьколактозні продукти, low lactose products, безлактозні продукти, non-lactose products, гідроліз лактози, lactose hydrolysis, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Сус, Л. В. Способи гідролізу лактози у виробництві безлактозних продуктів / Л. В. Сус, С. І. Усатюк // Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : Міжнародна науково-практична конференція, 19 лист. – Х.: ХДУХТ, 2013. – С. 224-226.