Проект відділень термоферментативної обробки та зброджування крохмалевмісної сировини спиртового заводу потужністю 2000 дал умовного спирту-сирцю на добу із використанням сучасних ферментних препаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кукурудза, дезінтегратор, низькотемпературна термоферментативна обробка, сучасні розріджуючи та оцукрюючи ферментні препарати, суміщення оцукрення та зброджування, термо- та осмофільна раса дріжджів, дозріла бражка

Бібліографічний опис

Драчук, С. С. Проект відділень термоферментативної обробки та зброджування крохмалевмісної сировини спиртового заводу потужністю 2000 дал умовного спирту-сирцю на добу із використанням сучасних ферментних препаратів : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 181 Харчові технології / Сергій Сергійович Драчук ; наук. керівник Анатолій Михайлович Куц. – Київ, 2022. – 68 с.