Фальсифікація соків в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі викладена проблематика фальсифікації та актуальність розробки нових підходів до експертизи якості соків в Україні. The paper discusses the issues of falsification and the relevance of developing new approaches to juice quality expertise in Ukraine.

Опис

Ключові слова

фальсифікація, сік, експертиза, falsification, juice, expertise, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Ткаченко, Т. Фальсифікація соків в Україні / Т. Ткаченко, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 109.