Формування пористості готових виробів, сформованих екструдуванням

Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вміст газової фази має великий вплив на формування пористості екструдату, ця залежність носить лінійний характер і досягає максимальних значень при тиску 0,2 МПа. The content of the gas phase has a great influence on the formation of porosity extrudate, this dependence is linear and reaches a maximum value at a pressure of 0.2 MPa.

Опис

Ключові слова

сухарні вироби, екструдування, пористість, rusks products, extruding, porosity, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Формування пористості готових виробів, сформованих екструдуванням / Б. Сташенко, В. Рачок, Ю. Теличкун, В. Теличкун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 57-59.