Порівняльна характеристика біохімічного складу насіння льону та чіа як джерел функціональних інгредієнтів для створення оздоровчих харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Насіння чіа та льону містять у своєму складі безліч цінних біологічно активних речовин, які позитивно впливають на діяльність систем організму людини, що зумовлює їх використання як джерел функціональних інгредієнтів при створенні оздоровчих продуктів. Порівняльний аналіз насіння льону та чіа вказує на схожість культур за біохімічним складом. Тому при створені оздоровчих харчових продуктів більш доцільним є використання насіння льону з багатим вмістом біологічно цінних речовин та низькою ціною. Chia and flax seeds contain many valuable biologically active substances that have a positive effect on the systems of the human body, which leads to their use as sources of functional ingredients in the creation of health products. Comparative analysis of flax and chia seeds indicates the similarity of crops in biochemical composition. Therefore, when creating health foods it is more appropriate to use flax seeds with a rich content of biologically valuable substances and a low price.

Опис

Ключові слова

насіння льону, насіння чіа, функціональний інгредієнт, біохімічний склад, функціональний харчовий продукт, flax seeds, chia seeds, functional ingredient, biochemical composition, functional food product, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Чемєлєва, Ю. Порівняльна характеристика біохімічного складу насіння льону та чіа як джерел функціональних інгредієнтів для створення оздоровчих харчових продуктів / Ю. Чемєлєва, Н. Стеценко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 49-50.