Аналіз розвитку готельного бізнесу України в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІ ст. є провідним напрямом економічного і соціального розвитку багатьох країн. Для дослідження застосовувались аналітичні методи і способи наукового пізнання теоретичних аспектів готельно-ресторанного господарства. Hotel-restaurant sphere as one of the most profitable sectors of the world economy, in the XXI century. is the leading direction of economic and social development of many countries. The research used analytical methods and methods of scientific knowledge of the theoretical aspects of hotel and restaurant economy.

Опис

Ключові слова

готельне господарство, розвиток, тенденції, бізнес, hotel industry, development, trends, business, market services, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Коваль, О. В. Застосування продуктів переробки кунжуту в технології бісквітів зі статусом «функціональний продукт»/ О. В. Коваль, О. С. Пушка, О. В. Арпуль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 404.