Удосконалення рецептури маршмелоу діабетичного призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Ковтун, А. В. Удосконалення рецептури маршмелоу діабетичного призначення / А. В. Ковтун, Н. П. Бондар // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: Світовий досвід для України : Міжнародна науково-практична конференція, 24 вересня 2015. – С. 153-154.

Анотація

Серед широкого ассортименту цукристих кондитерських виробів значне місце посідають вироби піноподібної структури. Among the wide range of sugar confectionery products occupy a significant place spumy structure

Опис

Ключові слова

маршмелоу, marshmalow, цукрозамінник, tsukrozamіnniu, фруктоза, fructose, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис