Proper storage practices for food and non-food items in restaurants: Adhering to HACCP principles

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ця монографія містить огляд практики зберігання в закладах громадського харчування, зокрема в ресторанах, на основі принципів аналізу небезпечних факторів та критичних контрольних точок (НАССР). Вона підкреслює важливість належного зберігання та транспортування для підтримки якості та безпеки як харчових, так і нехарчових продуктів. Монографія охоплює різні аспекти зберігання, включаючи приймання та контроль вхідної продукції, умови зберігання різних видів продукції, належне маркування та поводження з сировиною та інгредієнтами. Вона також підкреслює необхідність постійного моніторингу умов зберігання та впровадження ефективних програм безпеки харчових продуктів для зменшення ризику захворювань, пов'язаних з харчовими продуктами
This monograph provides an overview of storage practices in foodservice establishments, including restaurants, based on the principles of hazard analysis and critical control points (HACCP). It emphasizes the importance of proper storage and transportation to maintain the quality and safety of both food and non-food products. The monograph covers various aspects of storage, including acceptance and control of incoming products, storage conditions for different types of products, proper labeling and handling of raw materials and ingredients. It also emphasizes the need to continuously monitor storage conditions and implement effective food safety programs to reduce the risk of foodborne illness

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, сховище, заклади громадського харчування, принципи НАССР, безпека харчових продуктів, правильне поводження, storage, food service establishments, HACCP principles, food safety, proper handling

Бібліографічний опис

Proper storage practices for food and non-food items in restaurants: Adhering to HACCP principles / S. S. Borovko, M. M. Samilenko, M. S. Omelchenko, O. V. Kuzmin, O. V. Niemirich, O. M. Lytovchenko, R. V. Matiushenko, B. V. Mykhailov // Intellektuelles Kapital – die Grundlage für innovative Entwicklung / Інтелектуальний капітал – основа інноваційного розвитку : монографія з матеріалами Міжнародного наукового симпозіуму, 21 березня 2024. – Карлсруе, Німеччина, 2024.