Проблеми використання мікрохвильового випромінювання в харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання мікрохвильової енергії порівняно з традиційними (термічними) способами нагрівання є вигідним в економічному та екологічному аспектах, тому узагальнений і систематизований матеріал буде корисний під час експертизи нових перспективних процесів і апаратів харчової хімії, заснованих на використанні мікрохвильового випромінювання. The use of microwave energy compared with conventional (thermal) heating methods is advantageous in the economic and environmental aspects, as summarized and classified material will be useful in the examination of promising new processes and devices of food chemistry, based on the use of microwave radiation.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, мікрохвильове випромінювання, нагрівання, food industry, heating, microwave, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Теличку, І. Проблеми використання мікрохвильового випромінювання в харчовій промисловості / Іванна Теличку, Лариса Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 81-82.