Використання «електронного носу» із штучними нейронними мережами в аналізі ковбасних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

«Електронний ніс» - це аналізатор парів на основі матриці різноманітних сенсорів, що імітують роботу органу нюху людини. Мультисенсорна система включає три рівня: рецепторний (сенсори), обмінний та інтерпретаційний (алгоритми обробки багатовимірних даних). "Electronic nose" - a vapor analyzer based on a matrix of different sensors that mimic the human olfactory organ work. Multi-sensory system includes three levels: receptor (sensors), exchange and interpretive (multivariate data processing algorithms).

Опис

Ключові слова

нейронні мережі, ковбасні вироби, електронний ніс, neural networks, sausages, electronic nose, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Використання «електронного носу» із штучними нейронними мережами в аналізі ковбасних виробів / Л. Ю. Арсеньева, В. М. Пасічний, Я. М. Пушкарьова, А. О. Калініченко // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24 — 25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 26-27.