Моделювання кристалів цукру в системі кристал цукру меншої комірки-розчин сахарози меншої комірки-парова бульбашка-розчин сахарози більшої комірки-кристал цукру більшої комірки в трьохвимірному випадку при масовому уварюванні цукрового утфелю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В продовження створення математичної моделі тепло- та масообміну в комірках цукрового утфелю необхідно створити математичну модель системи кристал цукру меншої комірки-розчин сахарози меншої комірки-парова бульбашка-розчин сахарози більшої комірки-кристал цукру більшої комірки в трьохвимірному випадку. За основу для створення математичної моделі взято комірчасту модель колективного росту і розчинення кристалів сахарози. Continuing to create a mathematical model of heat and mass transfer in cells of sugar massecuite need to create a mathematical model of crystal sugar less cell-cell sucrose solution smaller steam-bubble-sucrose solution more cell-crystal sugar most cells in three-dimensional case. As a basis for creating a mathematical model of cellular pattern taken collective growth and dissolution of crystals of sucrose.

Опис

Ключові слова

сахароза, цукровий утфель, кристали цукру, sucrose, crystal sugar, sugar massecuite, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Погорілий, Т. М. Моделювання кристалів цукру в системі кристал цукру меншої комірки-розчин сахарози меншої комірки-парова бульбашка-розчин сахарози більшої комірки-кристал цукру більшої комірки в трьохвимірному випадку при масовому уварюванні цукрового утфелю / Т. М. Погорілий, В. Г. Мирончук // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 420.