Збагачення хлібобулочних виробів мікронізованими водоростями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для розроблення хлібобулочних виробів оздоровчо-профілактичного призначення доцільно використовувати біологічно активні сполуки. Розглянуто можливість збагачення хлібобулочних виробів мікронізованими водоростями зостери.

Опис

Ключові слова

мікронізовані водорості, біологічно активні сполуки, органолептичні показники, збагачення, шкідливі фактори, микронизированные водоросли, биологически активные соединения, органолептические показатели, обогащение, вредные факторы, micronized algae, biologically active compounds, organoleptic parameters, enrichment, harmful factors, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Збагачення хлібобулочних виробів мікронізованими водоростями / Т. С. Курна, О. І. Сорочан, В. І. Дробот, О. А. Білик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 76-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів,студентів, 12-13 квіт. 2010 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2011. – Ч. ІІ. – С. 143.