Способ контроля интенсивности брожения жидких полуфабрикатов хлебопекарного производства (Авторское свидетельство № 1288599)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1987

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Изобретение относится к хлебопекарской промышленности и обеспечивает повышение точности контроля. The invention relates to the baking industry and provides improved control accuracy.

Опис

Ключові слова

производство хлеба, автоматическое управление, интенсивность брожения, panifications, automatic control, intensity of fermentation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Авторское свидетельство № 1288599 СССР, М.Кл.3 G 01 N 33/10. Способ контроля интенсивности брожения жидких полуфабрикатов хлебопекарного производства / В. Д. Кишенько, Е. Н. Пивень (СССР). – 3438516/28-13; заявл. 06.05.1982.; опубл. 07.02.1987. Бюл. № 5. – 2 с.