Доцільність застосування КМКЗ у технології пшенично-кукурудзяного хліба

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено вплив концентрованої молочнокислої закваски (КМКЗ) на якість пшенично-кукурудзяного хліба. Встановлено оптимальну кількість КМКЗ. The influence of concentrated lactic leaven (CLL) on wheat-corn bread quality was has been studied. The optimal amount of CLL has been established.

Опис

Ключові слова

борошняна суміш, хліб, пшеничне борошно, кукурудзяне борошно, концентрована молочнокисла закваска, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, flour mixture, bread, wheat flour, corn flour, concentrated lactic leaven

Бібліографічний опис

Писарець, О. П. Доцільність застосування КМКЗ у технології пшенично-кукурудзяного хліба / О. П. Писарець, В. І. Дробот // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва : наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 2 квітня 2015 р. : тези доповідей. — Харків : ХДУХТ, 2015. — Ч. 1. — С. 86.