Контролювання безпечності та стійкості лікеро-горілчаної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для подальшого розвитку методів контролювання у спиртовій та лікерогорілчаній галузях необхідним є розроблення та впровадження національних стандартів з визначенням амінів, аніонів органічних кислот. Further development of control methods in the alcohol and alcohol industries requires the development and implementation of national controls standards for the determination of amines, anions of organic acids.

Опис

Ключові слова

контроль, сontrol, безпечність, safety, стійкість, stability, лікеро-горілчана продукція, liqueur-vodkas beverages, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Острик, О. М. Контролювання безпечності та стійкості лікеро-горілчаної продукції / О. М. Острик, C. І. Олійник // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 61–62.