Технологія бісквітних напівфабрикатів із борошном із горобини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано спосіб масляного бісквітного напівфабрикату з додаванням горобинового борошна, отриманого шляхом висушування плодів горобини червоної та їх подрібнення. The method for biscuit semi-finished product with the addition of ash flour obtained by drying and grinding the fruits of red ash is proposed.

Опис

Ключові слова

горобинове борошно, масляний бісквітний напівфабрикат, борошняні кондитерські вироби, ash flour, biscuit semi-finished product, pastry, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Мирошник, Ю. А. Технологія бісквітних напівфабрикатів із борошном із горобини / Ю. А. Мирошник, В.Ф. Доценко, А.В. Гавриш // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельногогосподарств і торгівлі". – Х.: ХДУХТ, 2013. – С. 122.