Композиція для виготовлення здобних виробів (Патент на корисну модель № 63880)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на корисну модель. Композиція для виготовлення здобних виробів. Description to useful model patent. Composition for making pastry products.

Опис

Ключові слова

здобні вироби, pastry products, композиція, горобинове борошно, composition, rowan flour, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 63880 Україна, A21D 2/10 (2006.01) Композиція для виготовлення здобних виробів / Сорока Ю. А., Доценко В. Ф., Шидловська О. Б. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u201103102 ; заявл. 16.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.

Зібрання