Удосконалення технології пельменів із використанням ламінарії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З метою профілактики йоду розроблені пельмені з додаванням ламінарії, збагачені вітамінами, макро- та мікроелементами до рівня, що забезпечує фізіологічну потребу організму людини. In order to prevent iodine developed dumplings using the laminaria, enriched in vitamins, macro- and microelements to a level that provides the physiological needs of the human body.

Опис

Ключові слова

йод, селен, пельмені, ламінарія, мікроелементи, iodine, selenium, dumplings, kelp, trace elements, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Філоненко, М. І. Удосконалення технології пельменів із використанням ламінарії / М. І. Філоненко, Ю. П. Крижова // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі : всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 23 березня 2011 р. – Х.: ХДУХТ, 2011. - С. 104.