Спосіб виробництва пшеничного хліба з підвищеним вмістом білка (Деклараційний патент на винахід № 62463)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на корисну модель. Description to useful model patent.

Опис

Ключові слова

рослинний білок, vegetable protein, борошно білого люпину, хліб з підвищеним вмістом білку, lupine flour, white bread with a high content of protein, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 62463 UA, МПК 7 A21D8/02 Спосіб виробництва пшеничного хліба з підвищеним вмістом білка / Арсеньєва Л. Ю., Бондар Н. П., Головченко О. В., Доценко В. Ф. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № 2003032653 ; заявл. 27.03.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12, 2003 р.

Зібрання