Вибір та обгрунтування допоміжних препаратів на основі хітозану у технології білих столових вин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, виноград, Qi No [Ox], білі сухі виноматеріали, хітозан, органолептичні та фізико-хімічні показники

Бібліографічний опис

Симаненко, К. С. Вибір та обгрунтування допоміжних препаратів на основі хітозану у технології білих столових вин : кваліфікаційна робота ... магістра : 181 Харчові технології / Катерина Сергіївна Симаненко ; наук. керівник Марина Володимирівна Білько. – Київ, 2022. – 64 с.