Дослідження впливу деяких неорганічних і органічних з гідрофобними группами сполук на вміст цукрози в мелясі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджений вплив деяких солей та органічних сполук з гідрофобними групами на коефіцієнт насичення цукрози в реальних мелясах.
The effect of selected salts and organic compounds with hydrophobic groups on the sucrose RATE saturation in real molasses.

Опис

Ключові слова

меляса, molasses, вплив речовин на вміст цукрози, impact of substances on sucrose content, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Дослідження впливу деяких неорганічних і органічних з гідрофобними группами сполук на вміст цукрози в мелясі / О. В . Подобій, О. М . Мірошников, Л. Д . Бобрівник, В. М . Климови ч // Створення нових матеріало- та енергоощадних технологій і високоефективного обладнання для цукрової промисловості : шоста міжнародна науково-технічна конференція. - К, 1999. — С. 30-31.