Проект відділень термоферментативної обробки та зброджування крохмалевмісної сировини спиртового заводу потужністю 2000 дал умовного спирту-сирцю на добу з впровадженням ресурсо- та енергозберігаючих технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, крохмалевмісна сировина, зброджування, ферменти, спирт, зернові культури, заміс, бродильний апарат, бражка

Бібліографічний опис

Рудюк, Ю. С. Проект відділень термоферментативної обробки та зброджування крохмалевмісної сировини спиртового заводу потужністю 2000 дал умовного спирту-сирцю на добу з впровадженням ресурсо- та енергозберігаючих технологій : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 181 Харчові технології / Юлія Сергіївна Рудюк ; наук. керівник Микола Васильович Бондар. – Київ, 2022. – 94 с.