Дослідження та удосконалення технологічних параметрів для прискорення процесу зброджування пивного сусла високої густини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

високогустинне пивоваріння, раси дріжджів, ступінь зброджування, віцинальні дикетони, побічні продукти бродіння, ферментні препарати, кінцевий ступінь зброджування, екстрактивні речовини, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Марйоха, І. М. Дослідження та удосконалення технологічних параметрів для прискорення процесу зброджування пивного сусла високої густини : кваліфікаційна робота ... магістра : 181 Харчові технології / Ігорь Михайлович Марйоха ; наук. керівник Зоряна Миколаївна Романова. – Київ, 2021. – 84 с.