Удосконалення технології сортових помелів пшениці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено результаті удосконалення технологічного процесу сортового помелу зерна пшениці. На основі досліджень білості борошна та його виходу показано можливості розвитку технології помелу.зерна пшениці в сортове борошно. The paper presents the results of improving the technological process of varietal milling of wheat. Based on research on the whiteness of flour and its yield, the possibilities of developing the technology of grinding wheat into varietal flour are shown.

Опис

Ключові слова

пшениця, подрібнення, білість, борошно, wheat, milling, whiteness, flour, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Єремеєва, О. А. Удосконалення технології сортових помелів пшениці / О. А. Єремеєва, Є. І. Харченко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. – Умань : ВПЦ Візаві, 2020. – С. 134–137.