Інноваційні технології в ресторанній справі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано сучасні загальнодоступні методи зростання привабливості, та покращення якості надаваних послуг, запровадження нових інноваційних технологій в індустрії гостинності є основним чинником розвитку підприємств ресторанного господарства та дає можливість займати провідні позиції у ринкових сегментах та відповідати стандартам обслуговування
Modern publicly available methods of increasing attractiveness and improving the quality of provided services are characterized, the introduction of new innovative technologies in the hospitality industry is the main factor in the development of restaurant enterprises and makes it possible to occupy leading positions in market segments and meet service standards

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, інновації, технології, ресторанна справа, індустрія, innovation, restaurant business, industry, technology

Бібліографічний опис

Дочинець, І. В. Інноваційні технології в ресторанній справі / І. В. Дочинець // Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 202–203