Організація мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено вимоги до організації виробничої лабораторії на підприємствах молокопереробної галузі, способи відбирання проб для проведення аналізів, підготовки посуду та матеріалів, настанови щодо проведення основних мікробіологічних досліджень cировини та готової продукції. The requirements for the organization of industrial laboratories in dairy industry, the methods of sampling for analysis, the preparation of glassware and materials, guidance for the main microbiology tests of raw materials and products are listed.

Опис

Ключові слова

мікробіологічний контроль, молочна промисловість, аналіз, метод визначення, настанова, microbiological control, dairy industry, analysis, method of determination, guidance

Бібліографічний опис

Шульга Н. М. Організація мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості / Н. М. Шульга // Молокопереробка. –2010. – № 11. - С. 15 - 23.

Зібрання