Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Видання містить програму і матеріали 80 Міжнародна наукової конференції «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості». Розглянуто питання: 1. Історія харчової науки: сучасні проблеми та погляд у ретроспективу 2. Пріоритети харчової науки — інноваційний підхід 3. Моделювання технологічних процесів і харчових продуктів 4. Харчова хімія 5. Енергозбереження — інвестиції в майбутнє 6. Традиції та інновації для технологій гостинності 7. Продовольча та екологічна безпека 8. Сучасна парадигма ефективного бізнесу Розраховано на науковців, інженерів та керівників підприємств харчової промисловості, наукових та освітніх закладів, які займаються означеними проблемами харчової науки. The publication contains the materials and 80 international scientific Conference "New Ideas in food science - new food products industry ". Questions: 1 History of food science: current problems and look in retrospect 2 Priorities food science - an innovative approach 3 Modeling of processes and food 4 Food chemistry 5 Energy saving - investment in the future 6 Tradition and Innovation for Hospitality Technology 7 Food and Environmental Safety 8 The current paradigm for effective business Intended for researchers, engineers and managers of food industry, research and educational institutions that are engaged in the abovementioned problem of food science.

Опис

Ключові слова

харчова наука, харчова хімія, екологічна безпека, інновації, food science, food chemistry, environmental safety, innovation

Бібліографічний опис

Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : Програма і матеріали Міжнародна наукової конференції, 13 – 17 жовтня 2014 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерствово освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2014. — 860 с.

Зібрання