Методика викладання VBA для студентів з особливими потребами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена методиці викладання мови Visual BASIC for Application (VBA) для студентів з особливими потребами. Наводяться конкретні приклади програм на мові VBA що полегшують роботу з комп'ютером. In this paper method of learning about the Visual BASIC for Application language (VBA) for the students with the special necessities is presented. Examples of program in the VBA language facilitating work with PC are made.

Опис

Ключові слова

VBA (Visual BASIC for Application), програма, візуальне програмування, „Помічник”, макрос, додатки Windows, program, visual programing, “Assistant”, macros, Windows application

Бібліографічний опис

Герасін, О. І. Методика викладання VBA для студентів з особливими потребами / О. І. Герасін // Вісник університету «Україна» – 2008. - № 6. – C. 88-89

Зібрання