Розрахунки витрат оборотної води першої категорії цукрового заводу та заходи по стабілізації її якості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено основи розрахунків теплових та масових балансів оборотних систем вод 1 категорії. Пока­зано позитивний вплив технологічного та теплотехнічного удосконалення цукрового виробництва на роботу оборотної системи вод 1 категорії. The basics of calculations of thermal and mass balances of circulating water systems of category 1 are presented. The positive influence of technological and thermal engineering improvement of sugar production on the work of the circulating water system of category 1 is shown.

Опис

Ключові слова

оборотна вода, водоспоживання, удосконалення, якісні показники, recycled water, water consumption, improvement, quality indicators

Бібліографічний опис

Сорокін, А. І. Розрахунки витрат оборотної води першої категорії цукрового заводу та заходи по стабілізації її якості / А. І. Сорокін, К. О. Штангеєв // Цукор України. – 2017. – № 6 (138). – С. 15–18.

Зібрання