Композиція для виготовлення шинок (Патент на корисну модель № 81756)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлено задачу - розробки композиції для виготовлення шинок з використанням базиліку та кропу для вираженого смаку та аромату. Utility model is based on the task - design composition for the manufacture of hams using basil and dill for a pronounced taste and aroma.

Опис

Ключові слова

гідратація, шинка, композиція, прянощі, spices, ham, composition, hydration, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 81756 UA, МПК А23L 1/31 (2006.01) Композиція для виготовлення шинок / Пасічний В. М., Страшинський І. М., Рудакова А. Ю. ; власник Національний університет харчових технологій. — № u 201300846 ; заявл. 24.01.2013 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13.

Зібрання