Оцінка та добір селекційного матеріалу картоплі з стійкістю проти раку і золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди у Південно-Західному регіоні України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено результати досліджень з оцінки та добору селекційного матеріалу картоплі у попередньому та державному випробуванні стійкого до звичайного та чотирьох агресивних патотипів раку картоплі та золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди. Виділено 21 гібрид картоплі, стійкий до звичайного патотипу збудника раку, 8 сортів картоплі стійких до золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди. Результати випробувань передано в Український інститут експертизи сортів рослин для затвердження за списком стійких та занесення до Державного реєстру з районування у південно-західному регіоні України. The results of researches of estimation and selection of selection material of potato are expounded in the previous and state test of proof to ordinary one and four aggressive patotipov shrine of potato and goldish potato tsistoobrazuyushey nematodi. A 21 hybrid of potato, proof to ordinary patotipu exciter of cancer, 8 sorts of potato of proof to goldish potato tsistoobrazuyushey nematode, is selected. The results of tests are passed in the Ukrainian institute of examination of sorts of plants in order to ratify on the list of proof and adding to the State register from districts in the South-west region of Ukraine.

Опис

Ключові слова

картопля, селекція, нематода, potato, selecting, nematode

Бібліографічний опис

Зеля, Г. В. Оцінка та добір селекційного матеріалу картоплі з стійкістю проти раку і золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди у Південно-Західному регіоні України / Г. В. Зеля, Т. М. Олійник, О. Г. Тищенко // Картоплярство України. – К. : ТОВ «Інфопринт», 2015. – 6 с.

Зібрання