Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Видання містить матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій науці та промисловості.

Опис

Ключові слова

діяльність підприємств, харчова промисловість, енерго- та ресурсоощадні технології, харчові продукти, фізико-хімічні методи, нетрадиційна сировина, технологічне обладнання, енергозберігаюче обладнання, enterprise activity, food industry, food products, energy and resource-saving technologies, non-traditional raw materials, physical and chemical methods, technological equipment, energy saving equipment

Бібліографічний опис

Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті. В 3 ч. : матеріали 85 ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. — Київ : НУХТ, 2019.

Зібрання