Мікронутрієнти спеціального призначення для м’ясних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мета досліджень: розроблення м’ясного продукту, що буде мати підвищену біологічну цінність, за допомогою додавання до рецептури рослинної сировини - ріпака. The purpose of the research: the development of a meat product that will have increased biological value, with the help of adding vegetable raw materials - rapeseed to the recipe.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, спеціальне харчування, мікронутрієнти, ріпак, special food, micronutrients, rapeseed

Бібліографічний опис

Галенко, О. О. Мікронутрієнти спеціального призначення для м’ясних продуктів / О. О. Галенко, Д. І. Баран // Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 5 травня 2021 р. м. Полтава. – Полтава : РВВ ПДАА, 2021. – C. 56-5